Reģistrācija

Ar šo apliecinu, ka piekrītu nodot reģistrācijas anketā norādītos personas datus SIA "Centra attīstības uzņēmums" rīcībā. SIA "Centra attīstības uzņēmums" apņemas iegūtos datus nenodot trešajām personām un izmantot tikai Arhitektūras metu konkursa ““Rotermann Square” 2. ,3. un 4.kārta (Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 75, Krišjāņa Barona ielā 75a un Tērbatas ielā 78b” organizatoriskajām vajadzībām.
Kā arī piekrītu ievērot Konkursa nolikuma prasības un apņemos neizpaust konfidenciālu un ierobežotas pieejamības informāciju, ko saņemšu Arhitektūras metu konkursa ““Rotermann Square” 2. ,3. un 4.kārta (Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 75, Krišjāņa Barona ielā 75a un Tērbatas ielā 78b” ietvaros.